Giáo dục - Đào tạo
  • :
  • :
Kỳ nhân làng võ

Kỳ nhân làng võ

TNT – “Người luyện võ trong nước rất nhiều, nhưng việc một cá nhân tổ chức nhiều giải võ thuật ở quy mô quốc gia, quy tụ hàng nghìn võ sĩ khắp mọi miền…