• :
  • :
Khai giảng Lớp Võ thuật Điện ảnh khóa III

Khai giảng Lớp Võ thuật Điện ảnh khóa III

Kết thúc khóa học được cấp chứng nhận và thẻ diễn viên Cascaduer. Được ký hợp đồng tham gia phim lâu dài sau khi kết thúc khóa học. Đơn vị tổ chức: Học…